Arrangementsinfo

Starter:Onsdag 26/01-2022 20:00
Slutter:Onsdag 26/01-2022 21:30
Hva:Gruppetingets årsmøte
Hvor:Speiderhuset
Hvem:TroppRoverLeder  
Regi:Gruppe

Info:

Gruppestyret innkaller til gruppetingets årsmøte på Speiderhuset onsdag 26. januar 2021, kl.20.00 - 21.30.

Gruppetinget er åpent for alle betalende medlemmer som fyller 12 år eller mer i løpet av 2021. For yngre medlemmer i troppen kan det møte en representant for hver tiende medlem.

 

Foreløpig saksliste (skal gruppestyrebehandles): 

Konstituering av gruppetinget: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av saksliste 

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen 

Saker: 

5. Årsmelding for 2021 

6. Regnskap for 2021 

7. Planer for 2022 gruppe, tropp, flokk og roverlag 

8. Status og planer for Speiderhuset og Doggebu - 9. Budsjett for 2022

10.Valg 

a) Gruppesstyre etter gruppetingets bestemmelse 

b) Gruppens representanter til kretsting velges av Gruppestyret før 30.mars

c) Regnskapsfører og revisor 

d) Utsending til årsmøte i Samfunnshuset Kolbotn SA 

11. Eventuelt 

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet er 19. januar 2021 og sendes til gruppeleder, gruppeleder@1kolbotn.no

 

Speiderhilsen, 

Jon Fonder

Gruppeleder 

1.Kolbotn speidergruppe 

Tlf: 93257038

Neste 7 dager

nå - SPOND

Medlemmer    Hvorfor?     Glemt passord

Grasrotandelen

Grasrotandelen
Støtt oss i Grasrotandelen!
Skriv ut strekkoden vår og ta den med til kommisjonær, da kan din andel av tippemidlene gå til oss.