Arrangementsinfo

Starter:Onsdag 27/01-2021 20:00
Slutter:Onsdag 27/01-2021 22:00
Hva:Gruppetingets årsmøte
Hvor:Nettmøte på Teams
Hvem:TroppAspirantRoverLeder  Alle
Regi:Gruppe

Info:
Gruppestyret innkaller til gruppetingets årsmøte på Teams onsdag 27. januar 2021, kl.20.00 - 2200, linken som kan brukes: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E0ZTlkZTUtYzQwMy00ODk1LTgxYmYtMzVhZTc2MTY5NjRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276a2ae5a-9f00-4f6b-95ed-5d33d77c4d61%22%2c%22Oid%22%3a%22e68c5a3b-5e90-4ec1-9abf-52c749af97c1%22%7d

Gruppetinget er åpent for alle betalende medlemmer som fyller 12 år eller mer i løpet av 2019. For yngre medlemmer i troppen kan det møte en representant for hver tiende medlem. 

Foreløpig saksliste (skal gruppestyrebehandles): 

Konstituering av gruppetinget: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av saksliste 

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen 

Saker: 

5. Årsmelding for 2020

6. Regnskap for 2020

7. Planer for 2021 gruppe, tropp, flokk og roverlag 

8. Status og planer for Speiderhuset og Doggebu - 9. Budsjett for 2021

10.Valg 

a) Gruppesstyre etter gruppetingets bestemmelse 

b) Gruppens representanter til kretsting 

c) Regnskapsfører og revisor 

d) Utsending til årsmøte i Samfunnshuset Kolbotn SA 

11. Informasjon om sommerleir

12. Eventuelt 

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet er 12.januar 2021 og sendes til gruppeleder, gruppeleder@1kolbotn.no

Speiderhilsen, 

Jon Fonder

Gruppeleder 

1.Kolbotn speidergruppe 

 

Tlf: 93257038

Neste 7 dager

on - Lage fiskeredskap

Medlemmer    Hvorfor?     Glemt passord

Grasrotandelen

Grasrotandelen
Støtt oss i Grasrotandelen!
Skriv ut strekkoden vår og ta den med til kommisjonær, da kan din andel av tippemidlene gå til oss.